Algemeen Nederlands Zangverbond

Het Algemeen Nederlands Zangverbond is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag nog is het ANZ één van de belangrijkste promotors van de Vlaamse muziek met het unieke digitaliseringsprojects voor partituren.

Projecten

Vlaams Nationaal Zangfeest
Vlaamse Liederen Databank
Zingen met Bruegel

Welkom

Beste bezoeker, welkom op de vernieuwde webstek van het Algemeen Nederlands Zangverbond … neem uw tijd en ontdek …

Het bestuur van het ANZ heeft in het moeilijke jaar 2020 niet stilgezeten. Uiteraard was het organiseren van het traditionele Zangfeest in de gegeven omstandigheden niet mogelijk. Het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest in de Lotto Arena te Antwerpen hebben we verplaatst van het voorjaar 2020 naar zondag 10 oktober 2021. Deze corona pandemie heeft ons echter wel de kans gegeven om intern onze organisatie sterker uit te bouwen.

Zowel de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering werden uitgebreid met nieuwe medewerkers. Allemaal vrienden met een groot Vlaams hart en een liefde voor onze taal, ons volk en onze liederenschat. Je vindt hun namen op de pagina ‘Over ons’. Er zijn ook ideeën gerijpt om opnieuw aan te knopen met concerten van Vlaamse componisten en met samenzang rond onze Vlaamse Feestdag. Dit alles wordt verder uitgewerkt met in het achterhoofd uiteraard het grote vraagteken… wanneer zal wat kunnen ?

Het scholenproject ‘Kinderen zingen’ dat we in 2019 met veel succes lanceerden, is om de gekende redenen in 2020 niet kunnen doorgaan. Afwachten wat in 2021 mogelijk wordt. Zoals jullie merken hebben we met professionele hulp, ook veel tijd en energie gestoken in het vernieuwen van onze webstek. Sneller, frisser en moderner. Via deze nieuwe webstek zullen we jullie op de hoogte houden van alle initiatieven die zich in de schoot van het ANZ ontwikkelen. Bezoek daarom regelmatig onze webstek.

Heel graag tot zondag 10 oktober 2021 op het 83e Vlaams Nationaal Zangfeest.

Met Vlaamse groeten, blijf gezond,
Bart Fierens Voorzitter ANZ